Správy a buletiny

34 Buletin 37 2023 pdf
33 Buletin 36 2022 pdf
32 Buletin 35 2021 pdf
31 Buletin 34 2020 pdf
30 Buletin 33 2019 pdf
29 Buletin 32 2018 pdf
28 Buletin 31 2017 pdf
27 Buletin 30 2017 pdf
26 Buletin 29 2016 pdf
25 Buletin 28 2015 pdf
24 Buletin 27 2015 pdf
23 Buletin 26 2014 pdf
22 Buletin 25 2013 pdf
21 Kongres ICOLD Kyoto 2012 2013 pdf
21 Buletin 24 2013 pdf
20 Buletin 23 2011 pdf
19 Buletin 22 - Exkurzia po vodných dielach v Taliansku 2011 2011 pdf
18 Buletin 21 - Správa o činnosti za rok 2010 2010 pdf
17 Buletin 20 - INFORMÁCIE Z 23. SVETOVÉHO KONGRESU ICOLD
V BRAZÍLII
2010 pdf
16 Buletin 19 2010 pdf
15 Buletin 18 - PRE EXKURZIU VODOHOSPODÁROV NA VODNÉ DIELA V SLOVINSKU 2009 pdf
14 Buletin 17 - Správa o činnosti v roku 2008 2008 pdf
13 Buletin 16 - Exkurzia po vodných dielach v Bulharsku v roku 2008 2008 pdf
12 Buletin 15 - Správa o činnosti roku 2007 2008 pdf
11 Buletin 14 2006 pdf
10 Buletin - Priehradné dni 2006 - Piešťany 2006 pdf
9 Buletin 13 - Španielsko 2006 2006 pdf
8 Buletin 12 2006 pdf
7 Buletin 11 - Anglicko a Škótsko 2005 2005 pdf
6 Správa zo zahraničnej cesty - Seoul, Južná Kórea 2004 pdf
5 Správa zo zahraničnej cesty - Rakúsko, Slovinsko, Chorvátsko 2002 pdf
4 Správa zo zahraničnej cesty - Foz de Iguassu, Brazília 2002 pdf
3 Správa zo zahraničnej cesty - Dresden, Nemecko 2001 pdf
2 Správa zo zahraničnej cesty - Nórsko, Švédsko, Dánsko 2001 pdf
1 Správa zo zahraničnej cesty - Beijing, Čína 2000 pdf