Publikácie s vodohospodárskou tematikou

 

 

Priehradné staviteľstvo na Slovensku

ORIGINALITY-MÍĽNIKY-ZAUJÍMAVOSTI

Emília Bednárová a kolektív
2010, KUSKUS s.r.o.
ISBN: 978-80-970428-0-6

Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

M. Lukáč, E. Bednárová
2006, JAGA
ISBN: 80-8076-031-4

Malé vodní elektrárny

P. Dušička, P. Gabriel, T. Hodák, F Čihák, P. Šulek
2003, JAGA group, v.o.s. Bratislava
ISBN: 80-88905-45-1

Vodné elektrárne v SR

Š. Hromada, A. Darmo, Š Hromada ml.
2002, OTA, a.s.
ISBN: 80-89087-05-1

VN Turček

V. Chmelár a kol.
1998, ELECTA Žilina
ISBN: 80-88689-07-4

Dunaj / rieka života

P. Áč
1997, Slovart Bratislava
ISBN: 80-7145-192-4

Dunaj historický a dnešný

V. Chmelár
1993, ELECTA Žilina
ISBN: 80-88689-00-7

Dunajská plavba

V. Chmelár
1992, ELECTA Žilina
ISBN: 80-900457-5-8

Dunaj energetický

V. Chmelár
1992, ELECTA Žilina
ISBN: 80-900457-6-6

Priehrady a nádrže na Slovensku

D. Abaffy, M. Lukáč
1991, ALFA Bratislava
ISBN: 80-05-00926-7

Skúsenosti a poznatky z výstavby PVE Čierny Váh

N. Bursíková
1985, Váhostav Žilina
ISBN:

30 rokov prevádzky VD Orava

A. Jambor
 1985, MLVH SR
 ISBN:

Navrhovanie a výstavba odkalísk

P. Peter
1983, ALFA Bratislava
ISBN: