20. SLOVENSKÁ HYDROGEOLOGICKÁ KONFERENCIA

Podzemná voda – Nové výzvy v manažmente a ochrane vôd v meniacich sa podmienkach v 21. storočí

20. slovenská hydrogeologická konferencia

Podzemná voda – Nové výzvy v manažmente a ochrane vôd v meniacich sa podmienkach v 21. storočí

 

Kedy:    23. – 26. mája 2022

Kde:     Tatranská Javorina,  hotel **** MONFORT

 

Ďalšie informácie nájdete v priloženom prvom cirkulári alebo na http://sah-podzemnavoda.sk/cms/news.php .