Vodní toky 2021

V termíne 23. - 24. 11. 2021 sa v Hradci Králové pod záštitou ministra poľnohospodárstva ČR

uskutoční 18. ročník vodohospodárskej konferencie s medzinárodnou účasťou "Vodní toky 2021"

 

Viac informácií na adrese:  https://konference.vrv.cz/