XXXVII. PŘEHRADNÍ DNY

Odborná konferencia v Ústí nad Labem (ČR)

Povodí Ohře, státní podnik, v spolupráci s Českým priehradným výborom pozýva všetkých vodohospodárov, odborníkov a priaznivcov priehradného staviteľstva na medzinárodnú konferenciu XXXVII. PŘEHRADNÍ DNY.

 

POZOR ZMENA TERMÍNU  !

NOVÝ TERMÍN: prosím sledujte internetové stránky organizátora :-)

 

Viac informácií nájdete na adrese: http://www.poh.cz/xxxvii-prehradni-dny-2020/ds-1118