DW2018 - Third International DAM WORLD Conference

Konferencia "DW2018 - Third International DAM WORLD Conference" sa bude konať

v termíne 17.-21. septembra 2018 

vo Foz do Iguaçu (Brazília)

Viac informácií je možné získať na adrese: www.damworld2018.org

Do 15. decembra 2017 je možné zasielať abstrakty príspevkov.